logo

UWAGA!!! KAŻDY RACHUNEK WERYFIKUJEMY ZE SPRZEDAWCĄ. WSZYSTKIE PODROBIONE DOWODY ZAKUPU ZGŁASZAMY NA POLICJĘ!!!

Regulamin promocji KASA WRACA DO 300 zł!

W promocji KASA WRACA DO 300 zł! mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne – konsumenci, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty objęte promocją to takie, które zostały przeznaczone przez TomTom do sprzedaży na polskim rynku i zostały zakupione w placówce handlowej na terenie Polski lub przez stronę producenta www.tomtom.com/pl_pl w terminie od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. W szczególności do udziału w promocji i otrzymania w niej nagrody nie uprawnia nabycie egzemplarza produktu, który nie został wprowadzony do obrotu na terytorium Polski przez TomTom, został nabyty poza granicami Polski (np. przez Internet z wykluczeniem jedynie strony producenta) lub nabyty od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (np. na aukcji internetowej).

Produkty objęte promocją:

ZEGARKI SPORTOWE

 Nr. Art.

 EAN

TomTom RUNNER 3 Cardio BLK/GRN (L)

1RK0.001.00

636926084833

TomTom RUNNER 3 Cardio BLK/GRN (S)

1RK0.001.01

636926085182

TomTom RUNNER 3 Cardio DPI/ORA (S)

1RK0.001.02

636926085199

TT RUNNER 3 Cardio+Music BLK/GRN (L)

1RKM.001.00

636926085229

TT RUNNER 3 Cardio+Music BLK/GRN (S)

1RKM.001.01

636926084840

TT RUNNER 3 Cardio+Music DPI/ORA (S)

1RKM.001.02

636926084857

TT RUNNER 3 Cardio+Music+Słuchawki BLK/GRN (L)

1RKM.001.10

636926085243

TT RUNNER 3 Cardio+Music+Słuchawki BLK/GRN (S)

1RKM.001.11

636926085250

 

Sklepy objęte promocją

 • AktywnyNadgarstek.pl (Kisport)
 • Artromed
 • Azymut
 • Centrum Begowe Ergo
 • Darmado
 • Decathlon
 • DotSport
 • Ergosport.pl
 • Go Sport
 • Gps Data
 • Hurtownia Sportowa
 • Intersport
 • MMG
 • Outdorzy
 • Paragraf
 • Presto
 • Run Expert
 • Runners Club (sport club)
 • Run Planet
 • Runshop
 • Runsport
 • Silesia Sport
 • Sklep Biegacza
 • Sklep Biegowy
 • Sport Factory
 • Sportfan24.pl
 • Sport ID
 • SportRun.pl
 • Sporting Leszno
 • Sport Shop
 • StrefaMarek Allegro (Sklep TomTom)
 • Szafa Biegacza
 • TelefonyGSM.pl
 • Tomtom.com
 • Triathlonista.com
 • Tricarbon
 • Trifit
 • Trucht
 • Ttsports.pl
 • X-kom
 • Zegarownia.pl (57 concepts)
 • 3athlete.pl
 • 4run sports

 

Jak wziąć udział w promocji:

 1. Dokonać zakupu produktu zachowując paragon albo fakturę i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.promocjetomtom.pl. Formularz musi zostać wypełniony i przedłożony w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zakupu produktu objętego promocją. Rejestracja obejmuje podanie: danych osobowych, danych bankowych, numeru seryjnego produktu objętego promocją i skanu paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu.
 2. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 45 dni roboczych od daty zakupu urządzenia widniejącej na paragonie. Wartość zwrotu uzależniona jest od nabytego modelu i tak dla Runner3 Cardio wynosi 100 zł, Runner3 Cardio+Music wynowi 200 zł, Runner3 Cardio+Music+Słuchawki wynosi 300 zł.
 3. Wszystkie osoby, które zakupiły produkt objęty promocją w okresie jej trwania, są uprawnione do otrzymania zwrotu pieniędzy.
 4. Wszelkie niekompletne i nieprawidłowe formularze zgłoszeniowe zostaną automatycznie odrzucone, a do Uczestników zostaną wysłane stosowne powiadomienia e-mail. Niekompletne formularze zgłoszeniowe należy uzupełnić i ponownie przesłać w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. W przeciwnym razie formularz nie zostanie przetworzony. Zgłoszenie jest uznawane za niekompletne lub nieważne w przypadku, gdy spełnia jedno lub więcej spośród następujących kryteriów:

  1. Zakupiony produkt nie jest objęty Promocją.
  2. Produkt promocyjny został nabyty poza Okresem zakupu.
  3. Produkt promocyjny został zwrócony.
  4. Produkt promocyjny nie został zakupiony u kwalifikującego się sprzedawcy.
  5. Procedura rejestracji została zakończona po wyznaczonym terminie.
  6. W formularzu zgłoszeniowym brakuje jakichkolwiek wymaganych informacji.
  7. Nie dostarczono dowodu zakupu lub dostarczony dowód zakupu jest nieważny lub nieprawdziwy.
  8. Dostarczono nieprawidłowe zdjęcie/kopię dowodu zakupu Produktu objętego promocją,
  9. Dostarczono niepełne lub nieprawidłowe dane bankowe.
 5. Uczestnik musi postępować zgodnie z opisaną procedurą oraz z warunkami ogólnymi, w tym także stosować się do określonych terminów i wymogów Promocji. Uczestnicy muszą zakończyć procedurę rejestracji do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 14 sierpnia 2017 r.

Warunki ogólne:

 1. Pouczenie - Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. TomTom zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzania autentyczności nadsyłanych dowodów zakupu.
 2. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy ukończyli osiemnaście (18) lat, z wykluczeniem sprzedawców hurtowych i detalicznych sprzedających dowolne produkty firmy TomTom, pracowników i kontrahentów (lub ich rodzin) firmy TomTom lub jej firm stowarzyszonych, przedstawicieli firmy TomTom i wszelkich osób zaangażowanych w organizację i zarządzanie Promocją. Promocja dotyczy wyłącznie Produktu promocyjnego zakupionego od uczestniczących w promocji sprzedawców w oryginalnym opakowaniu i obowiązuje według uznania firmy TomTom. Produkty promocyjne, które nie zostały zakupione od uczestniczącego w promocji sprzedawcy, np. produkty promocyjne zakupione od sprzedawców produktów innych dostawców (np. eBay, Amazon, ING rentepunten, itp.), nie będą brane pod uwagę i nie są objęte tą promocją.
 3. Firma TomTom szanuje prywatność Uczestników i dba o to, aby wszystkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy TomTom. Szczegóły znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal/privacy/.
 4. Uczestnicy mają prawo do uzyskania informacji o swoich danych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również do sprostowania lub usunięcia swoich danych przechowywanych przez firmę TomTom. Tego typu prośby należy kierować do firmy TomTom na adres: krupa.kamila@tomtom.com.
 5. Firma TomTom nie ponosi odpowiedzialności za nieodczytane emaile na czas, w tym niesparwdzone emaile w poczcie SPAM.
 6. Aby uzyskać dalsze informacje o Promocji, produktach i usługach firmy TomTom należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy TomTom www.tomtom.com/support.
 7. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia Promocji lub niniejszych warunków ogólnych zostanie uznane przez dowolne władze lub sąd właściwy miejscowo za niezgodne z prawem, nieprawidłowe lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to lub jego część zostanie uznane za niestanowiące części niniejszej Promocji i nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem, ważność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Promocji, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.
 8. Firma TomTom wyłącza swoją odpowiedzialność w stopniu dozwolonym przez prawo.
 9. Nieskorzystanie z jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków przysługujących na mocy Promocji bądź niniejszych warunków ogólnych lub prawa, lub też zwłoka w tym zakresie nie stanowi zrzeczenia się tych praw, uprawnień ani środków. Jeśli firma TomTom zrzeknie się dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, nie będzie to stanowić zrzeczenia się możliwości dochodzenia praw z tytułu późniejszych naruszeń tego samego lub innego postanowienia.
 10. W przypadku Promocji mają zastosowanie lokalne przepisy prawa.